3DAX

   Rentgenová kontrola s pomocí umělé inteligence ve výrobě

   Illustration

   Společnost Deltaray je poskytovatelem řešení pro in-line a near-line rentgenovou kontrolu kvality. Nabízíme nejmodernější rentgenové zařízení pro plně automatizovanou kontrolu kvality @ v rychlosti výroby s využitím AI. Kontrola všech vašich kritických mechanických dílů ve výrobě je možná díky naší technologii 3DAX.
   Deltaray patentovaný(1) 3DAX(TM) poskytuje plně automatizovaný proces 3D rentgenového skenování + analýzy kvality, který se přizpůsobí vašemu výrobnímu cyklu. Počínaje 3D CAD modelem výrobku jako digitálním dvojčetem, 3DAX kombinuje 5 DOF s AI hlubokým učením a poskytuje spolehlivá rozhodnutí o kvalitě, která odpovídají vašim výrobním tolerancím. Systém 3DAX je až 100× rychlejší (sekundy na jeden díl) než alternativní řešení 3D rentgenové kontroly s rozlišením 15 - 50 um.

   Veškerá data (analýzy snímků, měření...) jsou exportována do vašeho datového skladu Průmyslu 4.0.

   (1) Bylo podáno několik patentů v EU, USA a ASII.

   ΔX100 nejmodernější rentgenový systém - kontrola Form-Fit a Rychlá metrologie

   Systém ΔX100 může přepínat mezi dvěma operačními
   režimy.

   Režim 3DAX: pro 100% nebo rychlou dávkovou kontrolu pro
   bezchybnou kontrolu 3D geometrie kritických
   mechanických dílů a sestav na výrobní lince. Přesná detekce
   vad 15-50 um. Rozhraní OPC UA umožňuje bezproblémové
   připojení systému s robotem k výrobní lince.

   Režim CT: k automatickému pořizování vysoce přesných CT
   skenů jednotlivých dílů nebo sérií ve výrobě nebo v laboratoři
   kvality, určeno pro hloubkové analýzy dílů pomocí stávajících
   komerčních softwarových balíků pro CT analýzy.
   Všechna kontrolní data (analýzy snímků, měření ...) jsou k
   dispozici ve vašem datovém skladu Průmyslu 4.0.

   Illustration
   Illustration

   (obr. nakládání robota z pásu)

   Robotizovaná nakládka - vykládka

   Vaše díly jsou bezpečně naloženy do stroje. Jednokrokovékontinuální nakládání - vykládání přes automatizovanéotočné dveře stroje bez vypnutí rentgenového zdroje.
   Naše zařízení ΔX100 na klíč kontroluje 3D geometrii kritickýchmechanických dílů a sestav bezchybně přímo na výrobnílince.
   Nabízíme kompletní systémový přístup a doplňkovépodpůrné služby.

   Illustration

   Technologierentgenové kontroly


    Rychlá 3D-rentgenová kontrola
    AI – Hluboké učení
    3D-CAD jako základ
    Digitalní dvojče
    Analýzy snímků/měření
    100% kontrola
    Rychlá kontrola sérií
   Illustration

   Systémrentgenové kontroly


    Plně automatizovaný
    Rozhodnutí řízená AI
    3DAX a CT režim
    15 - 50 um rozlišení
    5 DOF Automatizace polohy
    Robotizovaná obsluha
    Inline nebo nearline